Software

Používáme tento software

 • GateCycle 6.1. pro modelování a bilanční výpočty energetických systémů
 • Autopipe
 • Specifický software pro
  • Výpočty tlakových ztrát a proudění
  • Výpočty spalování
  • Výpočty přestupu tepla
  • Návrhy tepelných výměníků a chladičů
 • Statické výpočetní programy – SCIA ESA, Feat, SCAD, Idea Statica, Dlubal RSTAB/RFEM, GEO5
 • 3D CAD Systémy – AdvanceSteel, Inventor, TEKLA Structures, Catia, ALLPLAN Engineering
 • Autodesk AutoCAD Plant 3D
 • 2D CAD Platforma – AutoCAD