Software

Používáme tento software

 • GateCycle 6.1. pro modelování a bilanční výpočty energetických systémů
 • ACaD pro 2D a 3D modelování
 • Archicad
 • Specifický software pro
  • Výpočty tlakových ztrát a proudění
  • Výpočty spalování
  • Výpočty přestupu tepla
  • Návrhy tepelných výměníků a chladičů