Rozsah činností

Naši kvalifikovaní kolegové jsou specializovaní na návrhy parních kotlů a procesní inženýrství v energetice. Naše činnosti zahrnují

EPC ČINNOSTI

INŽENÝRSKÉ A KONZULTAČNÍ ČINNOSTI

 • Technické Due Dilligence a posouzení energetických systémů
  • Optimalizace provozu energetických systémů
  • Testování, měření a posouzení provozu energetických zařízení
  • Inženýrské studie na rekonstrukce a obnovy energetických zařízení
  • Projektová dokumentace staveb v energetice včetně
   • Dokumentace pro stavební povoleni
   • Koncepční projekt – optimalizace konceptu výrobního bloku
   • Projekt stupně Basic Design
   • Prováděcí projekt
  • Studie proveditelnosti
  • Asistence při nákupu a výběru EPC dodavatelů
   • Zpracování tendrové dokumentace
   • Řízení výběru dodavatelů
   • Příprava kontraktů
  • Řízení projektů
  • Revize dokumentace třetích stran
  • Supervize a řízení montáže
  • Supervize a řízení uvádění do provozu
  • Podpora při záručním a pozáručním provozu