Rozsah dokumentace

 • Specifikace Projektu a Vstupních Dat
 • Popis Procesu
 • Tepelné a materiálové bilance pro
  • Konvenční fosilní bloky (uhlí, plyn, olej, biomasa) pro práškové i fluidní kotle
  • Bloky se spalovacími turbínami
  • Paroplynové cykly / kogenerace výroby elektrické a tepelné energie
  • Bloky na principu Organického cyklu
  • Spalovny odpadu
  • Bioplynové stanice včetně čištění spalin a nakládání s odpady
  • Odsolování mořské vody MED a MSF
  • Úpravny vod
 • Procesní schémata
 • P&ID
  • Seznam potrubních tras
  • Seznam armatur
  • Seznam MaR
  • Specifikace izolací
  • Specifikace nátěrů potrubí
 • Specifikace zařízení
  • Oběhová, chladicí a napájecí čerpadla
  • Výměníky a ohříváky napájecí vody
  • Systémy kondenzace
  • Vzduchové výměníky a chladiče, vzduchové kondenzátory pro energetiku a chemický průmysl
  • Chladicí věže
  • Kompresory
  • Procesní tlakové nádoby a nádrže
  • Ostatní energetická zařízení
 • Potrubní třídy
 • Dispoziční výkresy
 • Výpočty tlakových ztrát potrubí a aparátů
 • Pevnostní výpočty potrubí a aparátů
 • Projekty ocelových konstrukcí
  • Všechny stupně projektové dokumentace
  • Návrh a posouzení dle Evropských, Amerických a Ruských norem
  • Dynamické výpočty včetně seismicity
  • Návrh a posouzení skořepinových konstrukcí včetně komínů a potrubí
  • Supervize projekčního i výrobního procesu
  • Zaměření, zhodnocení a 3D sken konstrukcí
  • Zajištění výroby a montáže konstrukcí
 • Projekty potrubních systémů
  • Administrace projektu dle požadavků zákazníka včetně tvorby databází potrubních prvků a 3D modelu aparátů
  • Návrh potrubních tras v koordinaci s výpočtem a stavbou vč. návrhu pomocných ocelových konstrukcí
  • MTO potrubních komponent, uložení potrubí, pomocných ocelových konstrukcí, izolací
  • Izometrie potrubních tras
  • Potrubní dispoziční výkresy
 • Projekty betonových konstrukcí
  • Plošné a hlubinné základy
  • Opěrné stěny
  • Železobetonové jímky a sila
  • Průmyslové podlahy
  • Železobetonové konstrukce budov
  • Montované konstrukce z železobetonových prefabrikovaných dílců