O nás

NEE je soukromá inženýrská společnost zajištující EPC a konzultační činnosti v energetice. Nezávisle na originálním výrobci daného zařízení, náš tým může nabídnout inženýrské know how nejen pro projekty týkající se zlepšení provozních parametrů a spolehlivosti, ale také činnosti směřující k snížení nákladů na provoz a údržbu energetických zařízení.

Jsme vysoce specializovaní na procesní a koncepční inženýrské činnosti pro jakákoliv energetická zařízení a systémy a podporujeme naše zákazníky poskytováním služeb v oblasti:

  • Zdrojů spalujících fosilní paliva (uhlí, plyn, olej)
  • Obnovitelné zdroje

Nabízíme kompletní rozsah EPC činností pro konvenční energetická zařízení a systémy včetně kotle, plynových a parních turbín, kondenzace, regenerace a napájecí vody, chladicích systémů, chemické úpravy vody a odpadních vod, čištění spalin a dále také činnosti zaměřené na MaR, Elektro a Stavbu. Know how, kterým náš tým disponuje, zahrnuje také návrhy specifických procesních zařízení včetně čerpadel, ventilátorů, chladičů, tepelných výměníků, chladicích systémů, expandérů a kondenzace.